APK

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring. Als uw auto een keuring ondergaat, wordt er gekeken of het voertuig aan de wettelijke veiligheids- en milieueisen voldoet. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de APK een momentopname is. Wanneer de auto goedgekeurd is voor de APK, is dit geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden. Wij raden u daarom aan om regelmatig onderhoud aan uw auto te laten uit voeren.

Een nieuwe auto die op benzine rijdt, moet na vier jaar voor het eerst APK gekeurd worden. Bij een dieselauto is dat drie jaar. Diesels moeten vervolgens ieder jaar gekeurd worden. Benzineauto’s moeten na die eerste APK-keuring om de twee jaar gekeurd worden tot ze acht jaar oud zijn: daarna moeten ze elk jaar worden gekeurd.

Voor elektrische auto’s gelden op dit moment dezelfde APK-termijnen als voor benzineauto’s.

U kunt uw auto al vanaf twee maanden voor de APK-vervaldatum laten keuren. De nieuwe APK-vervaldatum blijft dan hetzelfde voor het volgende jaar.

Als wij uw auto nakijken en er zijn bijkomende kosten om uw auto APK-klaar te maken, overleggen wij met u, voordat wij tot reparatie overgaan.

U kunt bij ons ook terecht voor het laten keuren van uw bedrijfswagen en camper.

Wilt u een afspraak inplannen voor een APK-keuring, neem dan contact met ons op!